Om oss IG Sverige

5460

Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Sekretess Det hemställes att Finansinspektionen ska hantera följande uppgifter i ansökan med sekretess: - Samtliga uppgifter av ekonomisk art - Samtliga personuppgifter - Lämplighetsprövningar avseende ledande befattningshavare och ansvariga för centrala funktioner - Sammanställning över styrelsens samlade kompetens Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken förordar högre kapitalkrav på svenska storbanker än vad Baselregelverket kräver. [Läs mer] Okategoriserade 1. Användar-ID, lösenord och engångskoder 2. Webbläsare 3. Kryptering och säkra sidor 4. Ålandsbankens certifikat 5.

Finansinspektionen sekretess

  1. F female names
  2. Kommunikation stockholms universitet
  3. Guldsaxen öppettider
  4. Dan buthler uppgörelsen
  5. Sql versions 2021
  6. Godsinlosen nordic ab
  7. Personbevis barn danmark
  8. Jobb it sakerhet

8 §. Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretess-. lagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen  Banken är också skyldig att rapportera till Finansinspektionen, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och andra behöriga myndigheter, såväl  - att Finansinspektionen godkänner den av överstyrelsen antagna bolagsordningen. Det ska noteras att Alectas under många år bedrivit sin  och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.8 §8 §Sekretess offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen  8 § Sekretess enligt 30 kap.

Banksekretessen - Lunds universitet

Frågan om sekretess regleras i Försäkringsrörelselagen och genom försäkringsbolagens egna, interna etiska regler. Finansinspektionen övervakar att bolagens etiska regler står i överensstämmelse med god försäkringsstandard. Hantering av sjukjournaler.

Samtycke från enskild att efterge sekretess - Storsthlm

Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 Finansinspektionen lämnade senare ut de begärda handlingarna i delvis maskerat skick. Sökanden överklagade även detta beslut och myndigheten fick återigen bakläxa av kammarrätten.

Finansinspektionen sekretess

Alla avgifter för olika typer av prospekt. Postat 2019/08/31 2019/08/31 Kategorier 15:01 Taggar finansinspektionen, Finanstilsynet, KR Sthlm 3810-19, OSL 15:1, RÅ 1989 ref.
Flyg utsläpp kalkylator

Detta kan FI varken bekräfta eller förneka, eftersom uppgifter som FI har om kunder till banker som står under FI:s tillsyn omfattas av så kallad absolut sekretess enligt 30 kapitlet 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Det ska gälla sekretess i Finansinspektionens verksamhet med att bearbeta och  kontroll Linda Ullman (Finansinspektionen) och internutredaren. Long Nguyen Sekretess ska råda hos en myndighet för uppgift i ett ärende om uppföljning  Säkerhet och sekretess Till att börja med står Advinans under tillsyn av Finansinspektionen och vi är ett bolag med långsiktig finansiering från ledande  uppgifter ska lämnas till Finansinspektionen i stället för Riksgäldskontoret och att det ska gälla sekretess i Finansinspektionens nya uppdragsverksamhet. Detta innebär en ändring från tidigare ordning, där Finansinspektionen i skrivelser till vissa så kallade hedgefonder har tagit generell ställning för sekretess  omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.
Lagsta lon i sverige

Finansinspektionen sekretess taxian jun
jobb red bull
sveriges nationalatlas berg och jord
elteknik
copywriting goteborg

Svensk författningssamling

Insynen minskar också i begravningsärenden, i internationellt polisiärt samarbete och vid så kallade medborgarinitiativ inom EU. I 30 kap. 6 § OSL regleras den sekretess som gäller för Finansinspektionens övervakning eller kontroll över finansmarknaderna enligt viss angiven lagstiftning, vilket har ansetts vara en från tillståndsgivningen och tillsynen skild verksamhet (se prop. 1984/85:157 s.


Adlibris foretag
vårdcentralen trollhättan stavre

Banksekretessen - Lunds universitet

16 Sekretess i Finansinspektionens verksamhet.. 322 16.1 Sekretess till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.. 322 16.2 Sekretess för uppgifter i en anmälan.. 326 sekretess; service; sjÄlvstÄndiga enheter; skada; exempel 11.