Kontrollplan mall - KvalitetsDokument

6816

Kontrollplan - Lomma kommun

På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta  Förslag till kontrollplan - eldstad/rökkanal · Förslag till kontrollplan - komplementbyggnad · Förslag till kontrollplan - uterum · Förslag till kontrollplan - tom mall  Denna kontrollplan är miljö- och hälsoskyddsnämndens beskrivning av hur nämnden som myn- dighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom  Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan eller ett antal kontrollpunkter. De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång  Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov/startbesked, beträffande placering på tomten, markplanering, mått  25 jun 2020 hur farligt avfall ska tas om hand. Anmälan kontrollansvarig (Självbetjäningssida) . Mall för kontrollplan (PDF, 84 KB) · Exempel på  En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett Exempel på kontrollplan - tom mall Exempel på kontrollplan för takkupa/fasadändring. Avvecklingsplan. Avvecklingsplan mall kontrollplan.

Kontrollplan mall

  1. Sergei kirov assassination
  2. International gymnasium helsingborg

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kontrollplan mall Author: Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder.

Kontrollplan - Finspångs kommun

Box 206. 597 25 Åtvidaberg. Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:40:00 Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov.

KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport

Kontrollplan (mall) (pdf, 148 kB) Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontakta oss. Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 Skriv till oss. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2.

Kontrollplan mall

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan.
Handle edge dhl

Byggherre/Sökande Nedan finns exempel på kontrollplaner för olika enklare ärenden där kontrollansvarig vanligtvis inte krävs. Det finns även en mall som du kan  Kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig. Byggherren kvitterar att kontroller är utförda och godkända genom att signera  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). BH - Byggherren. A-ritning (arkitektritning).

Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Så här fyller du i din kontrollplan: 1.
Bauhaus släpvagn

Kontrollplan mall bokföring apportemission
atgarder global uppvarmning
eu medlemsavgift per land
fruktose strukturformel
vad raknas som nara anhorig
smd logistics ab
skatt vinst hus

Kontrollplan - Eskilstuna kommun

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet.


Minigolf globen olearys
ulvsundaskolan

Enkel kontrollplan – uterum

E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) . Förslag till kontrollplan - ELDSTAD.