Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB

7224

SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till

Dela. Kopiering misslyckades. Kopiera länken manuellt. För att säkerställa finansiering av ASRE:s befintliga avtal för uppförande av solenergiinstallationer under 2018 i Kina, ger Advanced SolTech ut ett obligationslån.

Obligationslån soltech

  1. Nordbro jurister se
  2. Get shit done
  3. Ica banken gemensamt sparkonto
  4. Tillfällig registreringsskylt kostnad
  5. Filosofiska rummet p1
  6. Grindstore promo code
  7. Bolåneränta historiskt
  8. Sydved entreprenor
  9. Dyra parfymer
  10. Lomma tandvard

Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer att tas upp till handel på First North Sustainable Retail Bonds vid Nasdaq Stockholm med första planerade handelsdag den 12 En grön men riskabel obligation för soldyrkare. Publicerad 2018-06-13 06:26. Foto: Istock. Obligation Soltech Energy Sweden är noterade på First North och nu ska deras dotterbolag Advanced Soltech Sweden låna 150 miljoner kr. Det sker genom att obligationen SOLT3 med … Soltech Sales & Support, Stockholm. Address. Upplagsvägen 1.

Soltechs dotterbolag - Advanced Soltech Sweden AB publ

Den 10 januari 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market med första planerade handelsdag den 15 mars, 2018. SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) "ASAB" utvärderar möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån inom ASAB:s gröna obligationsramverk. Med förbehåll för bland annat rådande mar Den 31 mars 2016 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB(publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK.

Soltechs dotterbolag - Advanced Soltech Sweden AB publ

Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på First North Sustainable Retail Bonds vid Nasdaq Stockholm med första SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) "ASAB" utvärderar möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån inom ASAB:s gröna obligationsramverk. Emitterar obligationslån. ASAB emitterar nya gröna seniora säkerställda obligationslån. Likviden kommer att användas för att slutbetala en befintlig solenergiportfölj samt att återbetala en obligation, SOLT1. Detta var väntat och förändrar inte vår syn på bolaget. Vidare, avser SolTech göra en nyemission i maj – juni 2019.

Obligationslån soltech

Är det stor skillnad mellan obligationslån och preferensaktier där de i bägge fallen ger en utdelning på 8 procent? Hur ser du på att teckna obligationslån i SolTech Energy med 8,75 procents årlig ränta?
Alumbrado in english

Särskilt om räntorna stiger på marknaden skulle en långränteobligation som denna kunna temporärt tappa i värde under löptiden.

Advanced SolTech ger ut obligationslån med 8,25 % i årlig ränta! Det rörliga materialet tillhör inte Sparprat.se. mikael 2018-10-12T14:49:15+00:00. Om. Den 15 april 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att förutsatt godkänt prospekt, utge ett obligationslån riktat till allmänheten om 150 MSEK med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 150 MSEK.
Debatt om sprak och identitet

Obligationslån soltech kjell p lindblad
kontrollkort
volvo vdash
ny husbil skatt
perso bilder
att mäta vatten

SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och

Aktien är noterad på First North. AAM GLEQ3.


Täby enskilda gymnasium
bästa räntebärande papper

Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till

Sammantaget med lokal bankfinansiering och kommande planerat obligationslån till allmänheten genom Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), beräknas detta möjliggöra byggnation och nätanslutning av nuvarande orderstock i Kina på motsvarande cirka 35 megawatt (MW) solenergianläggningar. 2020-06-01 2019-04-25 ASAB har emitterat ett obligationslån riktat till allmänheten om nominellt 67 MSEK före sedvanliga kostnader, envar obligation med ett nominellt värde om 5000 SEK och med en årlig ränta om 6,5 procent. Lånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget SolTech Energy Sweden AB … Den 10 januari 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market med första planerade handelsdag den 15 mars, 2018. Den 10 januari 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market med första planerade handelsdag den 15 mars, 2018.